top of page
logo tipo face - RECORTADO.png

MODELS D'OFERTA D’ACTIVITATS PER A

DOCENTS I EDUCADORS

  
- TRETS QUE CARACTERITZEN ALS NENS, NENES I JOVES D'AVUI. EINES HOLÌSTIQUES PER UTILITZAR EN L’ÀMBIT DOCENT O EDUCATIU  
 
- EDUCAR AVUI: TRETS FONAMENTALS DE PEDAGOGIES INNOVADORES  - EINES HOLÍSTIQUES PER A EDUCAR AL NENS, NENES, ADOLESCESCENTS I JOVES D’AVUI. 
 
- EDUCAR AVUI SALUDABLEMENT: FONAMENTS TEÒRICS I PRÀCTICS QUE ES REQUEREIXEN 
 
- ASPECTES FONAMENTALS QUE HA D’INCORPORAR UNA EDUCACIÓ ACTUAL SALUDABLE 
 
-  FONAMENTS TEÒRICS I PRÀCTICS PER UNA EDUCACIÓ INNOVADORA 
 
- EDUCACIÓ EMOCIONAL. EINES HOLÍSTIQUES PER APLICAR EN L’ÀMBIT EDUCATIU. 
 
- SENTIR, FER I PENSAR EN L’EDUCACIÓ 
 
- ESTRATÈGIES D’AUTO-CONEIXEMENT PER A TREBALLAR EN EQUIP DE FORMA CONSTRUCTIVA I EFICAÇ 
 
- EDUCAR AMB CONSCIÈNCIA. TÈCNIQUES I PRODECIMENTS D’AUTOCONEIXEMENT -  - EDUCAR DES DE L’AMOR O EDUCAR DES DE LA POR - EDUCAR DES DE L’ EGO O EDUCAR DES DEL SER 
 
- INTEGRANT CIÈNCIA, ESPERIT I TERRA (NATURALEZA) EN EDUCACIÓ - L’ÚS DELS CUATRE ELEMENTS EN L’EDUCACIÓ 
 

 
MODELS DE CONFERÈNCIES DE 2 Ó 3 HORES, COM PER EIXEMPLE: 
 

- TRETS SIGNIFICATIUS QUE CARACTERITZEN ALS NENS, NENES I JOVES D'AVUI.

- EDUCAR AVUI: TRETS FONAMENTALS QUE INCORPOREN PEDAGOGIES INNOVADORES.

- EDUCAR AMB CONSCIÈNCIA O EDUCAR DES DE LA POR.

- PILARS FONAMENTALS PER A EDUCAR SALUDABLEMENT ALS NENS, NENES, ADOLESCENTS I JOVES ACTUALS.

- ASPECTES FONAMENTALS PER A UNA EDUCACIÓ INNOVADORA. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si és possible. des de la nostra plataforma, també podem  organitzar conferències i activitats adaptades a les vostres necessitats , si la demanda de les mateixes està relacionada amb tot el que implica realitzar la tasca educativa i docent de forma integral, saludable, activa i adaptada a les noves necessitats i demandes dels nens, adolescents i joves actuals i als nous reptes     i noves problemàtiques en l'àmbit educatiu.  
 

logo esfera.png
bottom of page